Sposób użycia

Klej Elevax V-3®️

Kleje

Facebook

ELEVAX V-3®️ jest gotowym do użycia zaraz po otwarciu opakowania bez względu na to do jakich materiałów i powierzchni będziemy go używać. Aby zapewnić maksymalną przyczepność i trwałość nie można zapomnieć o kilku istotnych kwestiach związanych z przygotowaniem podłoża a także ilości materiału jaka jest wymagana w zależności od materiału do którego będziemy go używać.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

Podłoże powinno być równe i mocne oraz oczyszczone z kurzu, pyłów, sadzy, olejów, tłuszczów, wosku, wapna i innych zanieczyszczeń. W celu wyrównania podłoża można stosować istniejące na rynku zaprawy wyrównujące. W przypadku podłoża mocno chłonącego wilgoć, na przykład gipsu, zaleca się zagruntowanie powierzchni zaprawą rozcieńczoną wodą do konsystencji śmietany. Lekko spękane powierzchnie można wzmocnić szpachlując je rozcieńczoną zaprawą.

2. PRZYGOTOWANIE KLEJU I NARZĘDZIA 

Zaprawa nie wymaga przygotowania, jest masą gotową do użycia zaraz po otwarciu opakowania.

3. PRZYKLEJANIE PŁYTEK I INNYCH ELEMENTÓW  

Należy pamiętać, że Elevax V-3 jest klejem cienkowarstwowym. Oznacza to, że swoją maksymalną skuteczność uzyskuje już przy niewielkiej ilości nałożonej zaprawy. Przyklejanie powinno się odbywać w temperaturze otoczenia od +4°C do +25°C. Zaprawę nanosi się na przygotowane podłoże przy pomocy ząbkowanej pacy o wysokości ząbków od 2 mm do 4 mm. Jednorazowo należy nałożyć taką ilość zaprawy, żeby można było przyłożyć do niej przyklejane elementy najpóźniej do 30 minut od aplikacji. Czas korygowania położenia płytki wynosi od 20 minut do 1 godziny w zależności od grubości warstwy zaprawy. Użytkować posadzkę można nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość spoina osiąga po 3 dniach. Po trzech dniach można przeprowadzić fugowanie płytek przy pomocy ogólnie dostępnych mas do fugowania. Całkowite usieciowanie żywic akrylowych trwa 3-4 tygodnie. Jest to istotne przy stosowaniu zaprawy w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnątrz pomieszczeń, gdyż spoina w okresie pierwszych czterech tygodni nie może podlegać wpływom ujemnych temperatur, a także stałym działaniom wody. Po całkowitym usieciowaniu spoina jest wodo- i mrozoodporna. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po ich użyciu.

4. WYDAJNOŚĆ 

0,6 - 1,0 kg/m2 - gładkie powierzchnie (gips, drewno) i gładkie płytki (korek, styropian)
1,2 - 1,8 kg/m2 - dla płytek ściennych na podłożu betonowym, tynkowym itp.
1,6 - 2,5 kg/m2 - dla płytek i płyt posadzkowych i okładzin zewnętrznych

UWAGA! JAK KAŻDY ZWIĄZEK CHEMICZNY NALEŻY CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!

5. PRZECHOWYWANIE  

W temperaturze od +4°C do +25°C zaprawę można przechowywać w opakowaniach fabrycznych szczelnie zamkniętych do 24 miesięcy od daty produkcji. Przy częściowym zużyciu, pozostałość zaprawy należy wyrównać w wiaderku, przykryć folią, zamknąć wieczko i przechowywać w temperaturze od + 4°C do +25°C